Výzkumy 2022: Stárnutí v Praze, Sekundární analýza SHARE

Na jaře 2022 byly realizovány níže uvedené výzkumy za účelem zpřehlednění základních trendů, potřeb a směrů opatření, kterými by město mělo reagovat na zjištění týkající se starších a stárnoucích Pražanů.

Výzkum Stárnutí v Praze zaměřený na občany 50+ a 65+ z důvodu poznání potřeb, možností a preferencí seniorů a lidí v předdůchodovém věku, kteří se na stáří připravují. Oblasti a okruhy byly koncipovány ve spolupráci se členy Komise pro důstojné stárnutí Rady hl. m. Prahy a zástupci odboru sociálních věcí MHMP.

Dokumenty ke stažení:

 

Na základě dat ze šetření SHARE, které se zaměřuje na zdraví, socio-ekonomické postavení, společenské a rodinné vazby populace starší 50 let, byla analyzována situace starší populace v Česku, se speciálním zaměřením na Prahu. A také se zaměřením na období během pandemie, tedy na data z roku 2020 a 2021.

Dokumenty ke stažení:

 Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka