Přehled poskytovatelů sociálních služeb zřizovaných HMP

Název
adresa zařízení

Druh sociální služby

Ředitel/ka

Telefon

E-mail

Webové stránky

Domovy pro seniory

Domov pro seniory
Háje

K Milíčovu 734/1
149 00 Praha 4

domov pro seniory, odlehčovací služby, denní stacionář

Mgr. Dagmar Zavadilová

271 198 111   
271 198 504 
 

info@dshaje.cz
zavadilova@dshaje.cz

www.dshaje.cz

Domov pro seniory
Chodov

Donovalská 2222/31
149 00 Praha 4

domov pro seniory

Mgr. Bc. Ilona Veselá

267 907 111 
267 907 435

chodov@seniordomov.cz ilona.vesela@seniordomov.cz

www.seniordomov.cz

Domov pro seniory
Krč

Sulická 1085/53
142 00 Praha 4

domov pro seniory

Ing. Otto Kechner

241 091 921 
603 420 305

info@dskrc.cz
kechner@dskrc.cz

www.dskrc.cz

Domov pro seniory
Elišky Purkyňové

Cvičebná 2447/9
169 00 Praha 6

domov pro seniory, odlehčovací služby, domov se zvláštním režimem

Eva Kalhousová

224 317 329 
224 311 364 
220 562 610
775 873 423

info@dsepurkynove.cz
 

www.dsepurkynove.cz

Domov pro seniory
Ďáblice

Kubíkova 1698/11
182 00 Praha 8 - Kobylisy

domov pro seniory, domov se zvláštním režimem

Mgr. Jana Kuglerová

286 587 351-2

778 974 192
 

ddablice@ddablice.cz
Kuglerova@ddablice.cz

www.ddablice.cz

Domov pro seniory
Kobylisy

Mirovická 1027/19
182 00 Praha 8

domov se zvláštním režimem

Mgr. Ondřej Šimon MPA

284 001 711 
284 001 703 
777 779 212

reditel@ddkobylisy.cz

www.ddkobylisy.cz

Domov pro seniory
Nová slunečnice

Na Hranicích 674/18
181 00 Praha 8 - Bohnice

domov pro seniory

Mgr. Martin Benda

266 007 310   
603 154 276 

mbenda@novaslunecnice.cz

www.novaslunecnice.cz

Domov pro seniory
Malešice

Rektorská 577/3
108 00 Praha 10

domov pro seniory,
domov se zvláštním režimem

Mgr. Evžen Kokeš

274 779 451-4
linka 219, 220
 

reditel@malesiceds.cz

www.malesiceds.cz

Domov pro seniory
Zahradní Město

Sněženková 2973/8
106 00 Praha 10

domov pro seniory,
domov se zvláštním režimem,
odlehčovací služby

Mgr. Simona Zahrádková

272 654 151-3
725 102 097

zahradkova@dszm.cz

www.dszm.cz

Domov pro seniory
Hortenzie

K Ubytovně 65

250 65 Bořanovice -Pakoměřice
 

domov pro seniory

Mgr. Hana Pavlíková

283 980 071
770 129 280
 

sekretariat@hortenzie.cz reditel@hortenzie.cz
 

www.hortenzie.cz

Domov pro seniory
Dobřichovice

Brunšov 365
252 31 Všenory

domov pro seniory

Bc. Robert Pitrák

257 712 194 
257 712 135 
778 529 213 

info@domovdobrichovice.cz robert.pitrak@domovdobrichovice.cz
 

www.domovdobrichovice.cz

Domov pro seniory
Heřmanův Městec

Masarykovo nám. 37
538 03 Heřmanův Městec

domov pro seniory,
domov se zvláštním režimem

Mgr. Bc. Klára Husáková, MBA

469 695 121 
469 695 683
775 700 732

domov@domov-hm.cz
husakova@domov-hm.cz

www.domov-hm.cz

Domov pro seniory
Pyšely

nám. T. G. Masaryka 1
251 67 Pyšely

domov pro seniory

pověřena řízením:

Mgr. Bc. Ilona Veselá

323 647 303
731 004 951
773 808 820

socialni@dspysely.cz
reditel@dspysely.cz

www.dspysely.cz

Ostatní zařízení sociální péče

Palata - Domov
pro zrakově postižené

Na Hřebenkách 737/5
150 00 Praha 5

domov pro osoby se zdravotním postižením

Ing. Jiří Procházka

277 028 410
277 028 426
604 208 389

prochazka.jiri@palata.cz
servis@palata.cz

www.palata.cz

Domov sociálních služeb Vlašská
Vlašská 25
118 00 Praha 1

domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře, centra denních služeb, chráněné bydlení

pověřený řízením:

Mgr. Martin Kahánek

702 088 912

257 181 232

sekretariat@dssv-vlasska.cz
martin.kahanek@dssv-vlasska.cz

www.dssv-vlasska.cz

Domov pro osoby
se zdravotním postižením
Sulická

Sulická 1597/48
142 00 Praha 4

domov pro osoby se zdravotním postižením,
chráněné bydlení

Bc. Lenka Kohoutová

270 006 570

lenka.kohoutova@domov-sulicka.cz

www.domov-sulicka.cz

Domov se zvláštním
režimem
Krásná Lípa

Čelakovského 40/13
407 46 Krásná Lípa

domov se zvláštním režimem

Mgr. Miluše Havlíčková

724 147 324

havlickova@dzrkrasnalipa.cz

www.dzrkrasnalipa.cz

Centrum komunitních služeb Pro život
Vlašská 344/25
118 00  Praha 1

domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení

Mgr. Martin Kahánek

702 088 912
 

kahanek.martin@ckspz.cz

www.ckspz.cz

Domov se zvláštním
režimem Terezín

nám. Čs. Armády 84
411 55 Terezín

domov se zvláštním režimem

Ing. Jana Ryšánková

415 778 710
778 424 202

jana.rysankova@domovterezin.cz

www.domovterezin.cz

Domov pro osoby
se zdravotním postižením
Kytlice

Dolní Falknov 71 Kytlice
407 45 Kytlice

domov pro osoby se zdravotním postižením, domov pro seniory

PhDr. Jana Heinrichová

412 581 183 
603 576 097
 

info@dozpkytlice.cz
reditelka@dozpkytlice.cz

www.dozpkytlice.cz

Domov Rudné u Nejdku
Rudné č. 251
362 21 Vysoká Pec

domov pro osoby se zdravotním postižením,
domov se zvláštním režimem

Mgr. Petr Maršoun

353 825 188 
350 990 030

info@dozprudne.cz
reditel@dozprudne.cz

www.dozprudne.cz

Domov Maxov
Horní Maxov 181
468 71 Lučany nad Nisou

domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení, sociálně terapeutické dílny

Ing. Stanislav Petrovič

481 350 477 481 350 419

info@domovmaxov.eu
reditel@domovmaxov.eu

www.domovmaxov.eu

Integrované centrum
pro osoby se zdravotním
postižením Horní Poustevna

Horní Poustevna 40
407 82 Dolní Poustevna

domov pro osoby se zdravotním postižením, podpora samostatného bydlení, chráněné bydlení, sociálně terapeutické dílny

Ing. Ilona Chrtová

412 397 205 
731 151 836 412 397 862
774 248 012

info@ichp.cz
chrtova@ichp.cz

www.ichp.cz

Domov pro osoby
se zdravotním postižením
Leontýn

Roztoky 52
270 23 Křivoklát

domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem

Mgr. Dana Zímová

313 559 097 
313 559 118 
737 086 192

info@leontyn.cz
zimova@leontyn.cz

www.leontyn.cz

Domov pro osoby
se zdravotním postižením
Lochovice

Lochovice 222
267 23 Lochovice

domov pro osoby se zdravotním postižením,
týdenní stacionář

Mgr. Jaroslav Křivánek

311 516 194
603 236 607

domov@dzp-lochovice.cz

www.dzp-lochovice.cz

Integrované centrum
sociálních služeb
Odlochovice

Odlochovice 1
257 03 Jankov

domov pro osoby se zdravotním postižením,
chráněné bydlení

Mgr. Jana Petranová

317 833 201 
317 833 286
770 135 199 777 981 491

info@icsso.cz
petranova@icsso.cz

www.icsso.cz

Domov Zvíkovecká kytička
Zvíkovec 99
338 08 Zbiroh

domov pro osoby se zdravotním postižením

Ing. Igor Tjutčev

371 796 484 
603 439 892 

zvikovec@zris.mepnet.cz

www.kyticka.zvikovec.cz

Dětské centrum Paprsek
Šestajovická 580/19
198 00 Praha 9 -  Hloubětín

domov pro osoby se zdravotním postižením,
denní stacionáře,
služby v oblasti náhradní rodinné péče

Mgr. Ivana Hejlová

281 045 931
602 819 379 

info@dcpaprsek.org
ivana.hejlova@dcpaprsek.org

www.dcpaprsek.org

Jedličkův ústav
a Mateřská škola
a Základní škola
a Střední škola

V Pevnosti 4/13
128 41 Praha 2

denní stacionář, týdenní stacionář

Mgr. Petr Hrubý

241 083 111
261 225 261 
241 083 204

jus@jus.cz
p.hruby@jus.cz

www.jus.cz

Centrum sociálních služeb Praha
Žilinská 2769/2
141 00 Praha 4

azylové domy, terénní programy, noclehárny,
odborné sociální poradenství, intervenční centra, telefonická krizová pomoc

Mgr. Martin Šimáček

222 581 290 296 332 002
778 404 341

martin.simacek@csspraha.cz

www.csspraha.cz

Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové
U Včely 176
156 00  Praha 5
domov pro osoby se zdravotním postižením, odlehčovací služba Ing. Radka Soukupová 770 175 051 radka.soukupova@cchm.cz www.cchm.cz

 Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka