Kriteria kvality plánování sociálních služeb

Na stránkách MPSV naleznete další z nástrojů podpory plánování sociálních služeb na obcích, případně krajích – Kritéria kvality plánování sociálních služeb.

Na základě veřejné zakázky „Koordinace vytváření kritérií kvality plánování sociálních služeb“ Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (tato zakázka byla realizována jako součást projektu „Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb“) byla vytvořena Kritéria kvality plánování sociálních služeb.

Kritéria kvality plánování sociálních služeb mohou využít jako sebehodnotící nástroj či jako vodítka při své metodické a vzdělavatelské činnosti v procesech plánování sociálních služeb všichni, kteří se plánování sociálních služeb věnují.Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka