III. program Granty na podporu rodiny

Rada hlavního města dne 18.3.2008 schválila pravidla pro přidělování grantů v oblasti podpory rodiny na rok 2008. Termín podání žádostí pro žadatele z řad neziskových organizací je do 14. dubna.

Program je zaměřen na podporu nestátních neziskových organizací, které poskytují různé služby rodinám mimo režim zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Témata grantů jsou zaměřena na oblast rodinných kompetencí, náhradní rodinné péče a prevence nežádoucích jevů, souvisejících s životem rodiny.

Přehled vyhlašovaných programů:

1. služby podpory rodiny

  • podpora projektů, zaměřených na přípravu života v partnerském, manželském vztahu a jejich zkvalitňování
  • podpora zaměřená na výkon rodičovské role a prohlubování rodičovských kompetencí
  • podpora programů zaměřených pro ženy a dívky v situaci nechtěného těhotenství
  • podpora projektů zaměřených na slaďování rodinného a pracovního života, vytváření podmínek společnosti přátelské rodině
  • podpora profesionalizace a kvality služeb pro rodinu

2. služby náhradní rodinné péče

  • podpora projektů zaměřených na diagnostiku žadatelů, provázení při příjmu dítěte do rodiny a další provázení náhradních rodičů, dle jejich potřeb a zájmů
  • podpora doprovázení dětí a mládeže v náhradní rodinné péči a výchovné péči, zaměřené na posilování jejich samostatnosti, rozvoje jejich schopností a podpory začleňování do běžného každodenního života

3.  služby prevence nežádoucích jevů souvisejících s životem rodiny

  • projekty, podporující rodiny v krizi, ohrožené sociálním vyloučením, odebráním dětí apod. (mimo režim zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách)
  • rekreační a výchovné pobyty pro děti a mládež v evidenci kurátorů
  • komunitní programy pro osamělé rodiče

Informační seminář k žádostem o grant z tohoto programu proběhl v pondělí 31.3. 2008

Pravidla a podmínky pro III. programPortál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka