V. Program - Podpora MČ v sociální oblasti

Zastupitelstvo HMP usnesením č. 16/27 ze dne 24.4.2008 schválilo výsledky grantového řízení HMP – V. program – Podpora MČ v sociální oblasti.

Při čerpání účelové dotace jsou městské části povinny dodržovat Pravidla a podmínky, které byly schváleny Radou HMP usnesením č. 179 ze dne 12.2.2008.Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka