Grantové řízení v oblasti podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům HMP pro rok 2021

Program podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2021 – Doplňková síť – II.

Na základě usnesení Rady HMP č. 968 ze dne 3. 5. 2021 vyhlašujeme grantové řízení - Program podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2021 – Doplňková síť – II. (dále jen „Program“)

Program je určené pro právnické popř. fyzické osoby, které poskytují registrované služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a probíhá v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Hodnocení žádostí je realizováno prostřednictvím posouzení a bodového ohodnocení jednotlivých kritérií v následujících oblastech: Formální správnost, Ekonomické aspekty, Obsahový aspekt sociální služby.

Konkrétní výše finanční podpory bude stanovena v závislosti na schválené výši rozpočtu HMP daného roku a bude vyplacena na základě podepsané smlouvy o poskytnutí grantu.

Termín odevzdání žádosti

Žádost o poskytnutí grantu přijímáme od 3. června 2021 do 8. června 2021 včetně (viz znění Programu).

Dokumenty ke stažení:

Formulář žádosti vyžaduje instalaci programu Form Filler, k volnému stažení na adrese https://www.602.cz/o-nas/ke-stazeni/aktualni-produkty/form-filler/

Výsledky Grantového řízení – Doplňková síť – II.

Informace a formuláře pro vyúčtování grantového řízení a grantového řízení – II. za rok 2021 – Doplňková síť 

 


Program podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2021 – Doplňková síť

Na základě usnesení Rady HMP č. 2548 ze dne 23. 11. 2020 vyhlašujeme grantové řízení - Program podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2021 – Doplňková síť (dále jen „Program“)

Program je určené pro právnické popř. fyzické osoby, které poskytují registrované služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a probíhá v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Hodnocení žádostí je realizováno prostřednictvím posouzení a bodového ohodnocení jednotlivých kritérií v následujících oblastech: Formální správnost, Ekonomické aspekty, Obsahový aspekt sociální služby.

Konkrétní výše finanční podpory bude stanovena v závislosti na schválené výši rozpočtu HMP daného roku a bude vyplacena na základě podepsané smlouvy o poskytnutí grantu.

Termín odevzdání žádosti

Žádost o poskytnutí grantu přijímáme od 28. prosince 2020 do 6. ledna 2021 včetně (viz znění Programu).

Dokumenty ke stažení:

Formulář žádosti vyžaduje instalaci programu Form Filler, k volnému stažení na adrese https://www.602.cz/o-nas/ke-stazeni/aktualni-produkty/form-filler/

Výsledky Grantového řízení – Doplňková síť


Vyhlášení Programu podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2021 – II.

Na základě usnesení Rady HMP č. 1361 ze dne 7. 6. 2021 vyhlašujeme grantové řízení - Program podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2021 – II. (dále jen „Program“)

Program je určené pro právnické popř. fyzické osoby, které poskytují registrované služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a probíhá v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Hodnocení žádostí je realizováno prostřednictvím posouzení a bodového ohodnocení jednotlivých kritérií v následujících oblastech: Formální správnost, Ekonomické aspekty, Obsahový aspekt sociální služby.

Konkrétní výše finanční podpory bude stanovena v závislosti na schválené výši rozpočtu HMP daného roku a bude vyplacena na základě podepsané smlouvy o poskytnutí grantu.

Termín odevzdání žádosti

Žádost o poskytnutí grantu přijímáme od 9. července 2021 do 16. července 2021 včetně (viz znění Programu).

Dokumenty ke stažení:

Formulář žádosti vyžaduje instalaci programu Form Filler, k volnému stažení na adrese https://www.602.cz/o-nas/ke-stazeni/aktualni-produkty/form-filler/

Výsledky grantové řízení – II. pro rok 2021

Informace a formuláře pro vyúčtování grantového řízení a grantového řízení – II. za rok 2021

 


Vyhlášení Programu podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2021

Na základě usnesení Rady HMP č. 1735 ze dne 24. 8. 2020 vyhlašujeme grantové řízení - Program podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2021 (dále jen „Program“)

Program je určené pro právnické popř. fyzické osoby, které poskytují registrované služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a probíhá v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Hodnocení žádostí je realizováno prostřednictvím posouzení a bodového ohodnocení jednotlivých kritérií v následujících oblastech: Formální správnost, Ekonomické aspekty, Obsahový aspekt sociální služby.

Konkrétní výše finanční podpory bude stanovena v závislosti na schválené výši rozpočtu HMP daného roku a bude vyplacena na základě podepsané smlouvy o poskytnutí grantu.

Termín odevzdání žádosti

Žádost o poskytnutí grantu přijímáme od 16. října 2020 do 27. října 2020 včetně (viz znění Programu).

Dokumenty ke stažení:

Formulář žádosti vyžaduje instalaci programu Form Filler, k volnému stažení na adrese https://www.602.cz/o-nas/ke-stazeni/aktualni-produkty/form-filler/

Výsledky Grantového řízeníPortál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka