Články

Podmínky rozvoje a rozvoj nových kapacit v Krajské síti od 1. 1. 2025 – Doplňková síť

16.4.2024 — Vážení poskytovatelé sociálních služeb, rádi bychom Vás touto cestou informovali o podmínkách rozvoje a poptávaných nových kapacitách k zařazení do Krajské sítě od 1. 1. 2025. Více…Označení vozidla č. O 5c – informace pro poskytovatele terénních sociálních služeb

8.12.2023 — Speciální označení vozidla registrovaného poskytovatele terénních sociálních služeb č. O 5c je s účinností od 1. 1. 2024 upraveno v § 67 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a dále vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Postup úřadů při vydávání speciálních označení O 5c je upraven prováděcí metodikou vydanou Ministerstvem dopravy ČR. Více…Pozvánka k účasti v pracovních skupinách k plánování sociálních služeb

27.11.2023 — Zveme Vás k účasti na pracovních setkáních v souvislosti s tvorbou Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hl. m. Prahy na období let 2025–2027. Předmětem setkání je diskuze nad budoucím rozvojem sociálních služeb v Praze s ohledem na potřeby jejích obyvatel. V rámci diskusí bude věnován také prostor vyhodnoceným datům z dotazníkového šetření, realizovaného na podzim 2023. Více…


Pozvánka na setkání poskytovatelů sociálních služeb

7.9.2023 — Vážení poskytovatelé sociálních služeb, chtěli bychom Vás touto cestou pozvat na tradiční setkání poskytovatelů sociálních služeb, které se uskuteční 26. 9. 2023 od 10 hodin ve velkém sálu Zastupitelstva na Nové radnici, Mariánské náměstí 2. Více…
Výzkumy 2022: Stárnutí v Praze, Sekundární analýza SHARE

4.11.2022 — Na jaře 2022 byly realizovány níže uvedené výzkumy za účelem zpřehlednění základních trendů, potřeb a směrů opatření, kterými by město mělo reagovat na zjištění týkající se starších a stárnoucích Pražanů. Více…Dotační řízení pro CDZ/MDT rok 2022

13.7.2022 — Vyhlášení Programu Financování center duševního zdraví a multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022 Více…
Aktuality

11.3.2022Více…Metodika pro poskytovatele sociálních služeb zařazených v Doplňkové síti HMP pro úkoly podpory bydlení

7.1.2022 — Metodika je určena pro poskytovatele sociálních služeb zařazené v rozvojových úkolech na podporu bydlení Doplňkové sítě HMP. Metodika je provázána s Doporučeným postupem pro Úřady městských částí Praha 1–22 k řešení nepříznivé sociální situace v oblasti bydlení a od 1. 1. 2022 je součástí veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro rozvojové úkoly na podporu bydlení z Programu podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy – Doplňková síť. Více…Koncepce rozvoje PO DS Ďáblice 2021-2026

1.9.2021 — ČJ: 1388620/2022  Více…

Koncepce rozvoje PO DS Kobylisy 2021-2026

15.6.2021 — ČJ: 1388590/2022 Více…


Změna vstupu do Krajské sítě

20.5.2021 — Vážení poskytovatelé sociálních služeb, rádi bychom vás touto cestou informovali o změně mechanismu vstupu to Krajské sítě sociálních služeb. Více…Očkování proti onemocnění covid-19

7.4.2021 — Od 7. dubna 2021 se mohou k očkování registrovat pracovníci v sociálních službách. Více…Linka kolegiální podpory pro pracovníky ve zdravotnictví a sociálních službách

10.3.2021 — Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy provozuje Linku kolegiální podpory pro pracovníky ve zdravotnictví a sociálních službách. Více…Dotační program MZ ČR na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách

30.7.2020 — Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19. Program je zaměřen na vyplacení mimořádných odměn za práci konanou ve ztíženém pracovním prostředí v období od 13. března do 31. května 2020.
Detaily výzvy zde: https://www.mzcr.cz/dotacni-program-na-podporu-mimoradneho-financniho-ohodnoceni-zdravotnickych-pracovniku-v-socialnich-sluzbach-v-souvislosti-s-epidemii-covid-19/ Více…Aktuality

20.8.2019Více…
HELPfair – Veletrh sociálních služeb na Střeleckém ostrově

9.5.2017 — Na pražském Střeleckém ostrově se ve čtvrtek 7. června 2018 uskuteční velká přehlídka poskytovatelů sociálních služeb HELPfair. Na akci, která se bude odehrávat v samotném centru Prahy, se představí téměř sto organizací pro sociálně znevýhodněné skupiny. Chybět nebude ani bohatý kulturní program a různé doprovodné aktivity na celém ostrově.  
  Více…


Grantový program Podpora aktivit rodinné politiky na území hlavního města Prahy pro rok 2016

29.10.2015 — Hlavní město Praha vyhlašuje na základě usnesení č. 2621 ze dne 27. 10. 2015 grantové řízení určené pro organizace, které poskytují služby pro rodinu na území hlavního města Prahy. Více…Pozor, končí platnost některých průkazů OZP

26.10.2015 — Do konce roku 2015 mají držitelé dočasných průkazů osoby se zdravotním postižením (OZP) a průkazů mimořádných výhod možnost, zajistit si výměnu za nový průkaz OZP. Více…


Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka